Gjennom en sterk forankring for etisk handel ønsker Gullkorn å bidra til en mer bærekraftig fremtid.
Vi jobber derfor kontinuerlig med forbedringstiltak på miljø, klima og samfunn.
Vi opptrer ansvarlige ved å rette fokus mot hvordan man kan skape mer bærekraftige klær, og sikre en verdikjede i tråd med sunne etiske prinsipper.
Vi er alltid åpne for endringer og verden, vi er oppdaterte og har mot til å utforske for å utvikle våre klær kontinuerlig videre.
Vår ansvarlige og anerkjente innkjøpspraksis skal fortsette å være et forbilde for andre bedrifter.
Gullkorn jobber for en fremtidsrettet, ansvarlig og bærekraftig vekst.

 

ARV OG MILJØ


Vi i Gullkorn bryr os som miljøet og planeten vår. Det er våre barn som skal arve kloden , og vi ønsker å gjøre produksjonen så bærekraftig som mulig.
Derfor har vi et ønske om å fokusere på gjenbruk og arv av brukte barneklær. Vi vet at tekstilproduksjon er en belastning for miljøet, så ved å ha fokus på produktets levetid, kan vi bidra til at livsløpet forlenges og begrense overproduksjon. Gullkorn tilbyr varige produkter som kan arves videre. Vi fokuserer på bærekraft når vi designer produktene våre, og det beste man kan gjøre for miljøet er å velge produkter i god kvalitet som fyller barnas behov, og som tåler deres hverdagsbruk. I tillegg til å holde barnet varmt, tørt og komfortabelt skal plagget tåle å bli vasket gjentatte ganger. Vi er opptatt av at klærne skal holde farge, fasong og kvalitet, vask etter vask. Derfor vasketester vi alle våre produkter på prøvestadiet, for å kunne slå fast at plaggene våre tåler hverdagsbruk. Følg anvisningen på vaskelappen innvendig på våre produkter for å bevare plaggets levetid. På noen produkter lager vi lange cuffs og sleeves, slik at barnet kan vokse og utvide bruken av plagget.
Gullkorn bruker ikke fluor i vår impregnering fra 2020. For å holde ytterstoffet vannavstøtende anbefaler vi at man re-impregnerer plagget etter noen vask.

 

ØKO-TEX 100


De aller fleste av våre plagg er merket med Øko-tex 100. For oss er det spesielt viktig at tøy som sitter inntil kroppen skal holde disse kravene. Under denne standarden skal ikke plaggene inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer. Vi gir også en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser med mer. 
Les mer om Øko-tex 100.

Norwegian Concept AS som eier Gullkorn er medlem av tekstilgruppen til det svenske forskningsinstituttet Swerea, som er renommert innenfor en rekke felt, bl.a. tekstil.
Swerea har dyptgående kunnskap om tekstilkjemi, driver forskning og utvikling av tekstiler i samarbeid med industrien og bruker med enn 400 analyse- og testmetoder
i Nord-Europas mest velutstyrte tektillaboratorier. 
Les mer om Swerea her.

 

MELDLEMSKAP I ETISK HANDEL NORGE


Gullkorn eies av Norwegian Concept AS, som er medlem av Etisk Handel Norge. Etisk handel er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner, og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder, og er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Å være medlem i Etisk handel Norge innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Gullkorn rapporterer til Etisk handel Norge på progresjon i vårt arbeid med etisk handel og denne rapporten er offentlig tilgjengelig. Disse rapportene er tilgjengelige for alle på Etisk handel Norge sine nettsider. Les vår rapport her. 

 

Medlem av kjemikaliegruppen 

Kjemikaliegruppen hjelper oss med en RSL (liste over forbudte kjemikalier) som er integrert i alle våre leverandørkontrakter. Kjemikaliegruppen, eller Swedish Chemicals Group, en del av RISE Research Institutes of Sweden. De sprer den nyeste kunnskapen innen kjemikalie- og miljøspørsmål til medlemsbedrifter i tekstil- og elektronikkindustrien. Du finner mer informasjon her.

bluesign® System Partner 

Nylig sluttet vi oss til bluesign® som systempartner. bluesign® er en miljøstandard og sertifiseringsordning for bærekraftig produksjon av tekstiler med strenge krav til kjemikaliebruk og utslipp gjennom hele produksjonskjeden. bluesign® arbeider for en bærekraftig tekstilproduksjon og vil sikre høyeste nivå av sikkerhet for forbrukere, minimal påvirkning på mennesker og miljø, og ansvarlig bruk av ressurser. Du finner mer informasjon her. 

 

Grønnvaskingsplakaten 

Vi mener det er viktig å kunne dokumentere våre bærekraftspåstander, derfor prøver vi å bruke tredjepartssertifiseringer og merking der det er relevant. Dette er i tråd med målene til Grønnvaskingsplakaten som vi nylig signerte. Grønnvasking er en form for villedende markedsføring eller kommunikasjon, der et produkt, en tjeneste eller et selskap presenteres som "bedre" med hensyn til klimaendringer, miljø eller dyre- og menneskerettighetsspørsmål, uten skikkelig dokumentasjon for å støtte denne påstanden. 

Målet med denne ti-trinns veilederen er å hjelpe store og små bedrifter med å unngå grønnvasking. Plakaten er laget av den norske organisasjonen Skift – Næringslivets klimaledere, i samarbeid med Zero, WWF Norge og Framtiden i våre hender. 

 

PFC-fri impregnering 

Gullkorn bruker ikke fluor i vår impregnering. Fluorkarboner (PFC) er skadelige for miljøet, de brytes ikke ned og forsvinner ikke fra naturen. For å holde ytterstoffet vannavstøtende anbefaler vi at man re-impregnerer plagget etter noen vask. 

 

RETTFERDIG PRODUKSJON OG INNKJØPSPRAKSIS


I Gullkorn har vi de siste årene hatt høyt fokus på vår innkjøpspraksis, hva som kan forbedres og hva leverandørene våre trenger og ønsker fra oss. Vi får svært gode tilbakemeldinger fra våre leverandører på at våre lange ledetider. Ved å være tidlig ute bidrar vi til å skape trygge, forutsigbare arbeidsplasser, og vi reduserer risikoen for feil i produksjonene. Vi skal alltid betale på tiden, ikke forvente urealistiske priser eller leveringer, og vi skal kunne stå inne for det vi har sagt. Hos oss er vi opptatt av å holde orden i sysakene, og vi ønsker at leverandørene skal ha en forutsigbar og rettferdig samarbeidspartner. Ved å planlegge innkjøp i lavsesong, har vi kunnet bidra til at leverandørene vil få en jevnere produksjonslinje og et mer oversiktlig kostnadsbilde. Vi har personlig kontakt med alle våre produsenter, og bruker aldri et tredje ledd for produksjonen av våre produkter. Vi har en egen ansatt i Kina som besøker nye leverandører, og som samarbeider med eksisterende leverandører for en kontinuerlig dialog. Vi designer alle våre produkter på vårt kontor i Kristiansand, og har dermed førsteleddskontakt med produsenten, og sitter med opplysninger om alle komponenter som blir brukt per produkt. Vi opplever i produksjonssammenheng at økt kunnskap også gir økt kvalitet, og er derfor blitt svært bevisste på hvor vi kjøper vårt tilbehør og hvor det kommer i fra.

 

LANGVARIGE LEVERANDØRFORHOLD OG TILSTEDEVÆRELSE


Vi har stort fokus på langvarig samarbeid med våre produksenter, og ønsker alltid å velge leverandører som er etisk forsvarlige i alle produksjonsprosesser. Norwegian Concept startet å produsere varer i Kina i 2006, vi har siden den gang hatt svært lav utskiftning av leverandører, og flere har vært med oss hele vår levetid. Vi prøver alltid å produsere samlede kolleksjoner hos flere av de samme leverandørene, og bytter sjeldent produktene mellom ulike leverandører. Vi produserer 95% av våre varer i Kina. Hver sesong har vi rundt 30 aktive leverandører. Det er derfor viktig for oss å ha et godt system som ivaretar alle parters interesse. Vi har derfor utarbeidet en ”General Supplier Contract” hvor vi oppsummerer våre forventninger til nye leverandører.Her har vi retningslinjer og betingelser vi stiller til vårt samarbeid, samt en Code of Conduct utarbeidet av Initiativ for Etisk Handel. Les vår Code of Conduct her. For oss er det viktig at leverandørene har forutsigbare samarbeidspartnere, og med en langvarig tilstedeværelse vil man ha muligheter for å skape endringer over tid i riktig retning er vår filosofi.  

 

ÅPENHETSLOVEN

I 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft, noe som stiller krav til oss som selskap om åpenhet rundt arbeidet vårt med aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger finnes her i vår årlige rapport gjennom Etisk Handel. Vi elsker kunder som engasjerer seg i bærekraft, og vil gjerne dele kunnskapen vår med dere. Så spør oss om hva som helst, og vi svarer!

 

LEVERANDØRLISTE


Vi har ingenting å skjule – se vår åpne leverandørliste her.

 

DYREVELFERD OG MILJØ


Vi ønsker ikke å utnytte oss av dårlig dyrevelferd eller miljø! Vi har derfor noen enkle leveregler når det kommer til dyrevelferd og miljø:
Vi bruker ikke ekte pels og støtter ikke de som gjør det! https://www.dyrevern.no/pelsfri/pelsfri_mote/merker_mot_pels

Vi ønsker at ull brukt i våre klær ikke skal komme fra sau som er blitt utsatt for mulesing! Også dette må leverandøren garantere for i eget dokument per produksjon.

Vi bruker ikke ekte skinn, kun imitasjoner laget i PU på våre plagg.
Vi jobber kontinuerlig med å redusere flyfrakt av våre varer, og setter oss årlige reduksjonsmål for å unngå bruk av fly som transportmetode.

Fraktposene fra vår nettbutikk er laget av 40-80% resirkulert plast (RE-LDPE).

 

VI STØTTER STINE SOFIES STIFTELSE


Stine Sofies Stiftelse ble etabler i 2000, etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. I dag jobber det om lag 40 mennesker i stiftelsen, og i 2016 åpnet Stine Sofie Senteret - verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn. Gullkorn støtter Stine Sofies Stiftelse i arbeidet for en barndom uten vold og overgrep med å alltid være på barnas side. Vi bidrar derfor med vareprøver, lagervarer og utgående varer, slik at barna som besøker Stine Sofie Senteret kan bruke klærne når de besøker senteret,og i noen tilfeller får de ta klærne med seg hjem. Dersom du også ønsker å støtte arbeidet Stine Sofies Stiftelse gjør kan du klikke her.

 

 

 

Vi håper dere vil være med på å bidra til å sette et positivt preg på tekstilproduksjonen, og velger Gullkorn med en solid etisk forankring i bedriften.